Participación de CTAG e CTAG-IDIADA no Programa PRINCIPIA 2016 da Xunta de Galicia

CTAG e CTAG-IDIADA SAFETY TECHNOLOGY, S.L. reciben axudas para a contratación de persoal técnico para a realización de diferentes actividades de I+D+i no ámbito da industria de automoción. Dito persoal está cofinanciado pola Xunta de Galicia ao abeiro da Resolución da Axencia Galega de Innovación do 2 de xuño de 2016 (Programa Principia)

 

Exptes: 05-1N848C 2016/1768342 e  06-IN848C 2016/1768355