Participación de CTAG no Programa TALENTO SENIOR 2018 da Xunta de Galicia

CTAG recibe unha axuda para a contratación de persoal de alta cualificación para a realización de actividades de I+D+i no ámbito da industria de automoción. Dito persoal está cofinanciado pola Xunta de Galicia ao abeiro da Resolución da Axencia Galega de Innovación do 19 de setembro de 2018 (Programa Talento Sénior)

Expte: 09 IN858A_2018/2661209