Union Européenne

Igape, Xunta de Galicia e Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional do programa operativo Feder Galicia 2014-2020

Axudas do Igape Galicia Exporta Organismos Intermedios

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do Igape Galicia Exporta Organismos Intermedios. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa operativo Feder Galicia 2014-2020
Conseguir un tecido empresarial máis competitivo
Unha maneira de facer Europa


Xunta de Galicia, Unión Europea, INEGA, Xacobeo 2021, Galicia

Subvencións do Instituto Enerxético de Galicia a proxectos de Aforro e Eficiencia Enerxética nos sectores industria e servizos

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do INEGA, proxectos de Aforro e Eficiencia Enerxética nos sectores industria e servizos. O obxectivo principal destas axudas é fomentar o aforro e a eficiencia enerxética en empresas destes sectores. O resultado que se pretende é incentivar a transformación da actividade industrial en Galicia cara a unha Industria 4.0 que aumente a súa competitividade nun mercado global.

OPERACIÓN COFINANCIADA POR LA UNIÓN EUROPEA
Programa operativo FEDER Galicia 2014-2020
Conseguir unha economía máis limpa e sostible
Unha maneira de facer Europa


Xunta de Galicia Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, Unión Europea, GAIN, CTAG

Programa para el fortalecimiento de los centros de generación de conocimiento

“CENTRO DE DESARROLLO Y VALIDACIÓN PARA EL VEHÍCULO ELÉCTRICO” (IN607E 2020/02)

Proyecto subvencionado por la Axencia Galega de Innovación, con el apoyo de la Vicepresidencia segunda y la Consellería de Economía, Empresa e Innovación

OPERACIÓN COFINANCIADA POR LA UNIÓN EUROPEA
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020
OT1. Promover el desarrollo tecnológico, la innovación y una investigación de calidad
Una manera de hacer Europa.


Xunta de Galicia Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, Unión Europea, GAIN, CTAG

Programa para el fortalecimiento de los centros de generación de conocimiento

“INFRAESTRUCTURA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS APLICADAS A VEHÍCULO AUTÓNOMO Y CONECTADO” (IN607E 2020/01)

Proyecto subvencionado por la Axencia Galega de Innovación, con el apoyo de la Vicepresidencia segunda y la Consellería de Economía, Empresa e Innovación

OPERACIÓN COFINANCIADA POR LA UNIÓN EUROPEA
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020
OT1. Promover el desarrollo tecnológico, la innovación y una investigación de calidad
Una manera de hacer Europa.


Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria

Programa para el fortalecimiento de los centros de generación de conocimiento

“LABORATORIO DE PROCESOS DE FABRICACIÓN AVANZADOS – INDUSTRIA 4.0” (IN607E 2018/06)

Proyecto subvencionado por la Axencia Galega de Innovación, con el apoyo de la Consellería de Economía, Emprego e Industria

OPERACIÓN COFINANCIADA POR LA UNIÓN EUROPEA
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020
OT1. Promover el desarrollo tecnológico, la innovación y una investigación de calidad
Una manera de hacer Europa.


Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria

Programa para el fortalecimiento de los centros de generación de conocimiento

“INFRAESTRUCTURA PARA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE VEHÍCULOS AUTÓNOMOS Y CONECTADOS” (IN607E 2018/07)

Proyecto subvencionado por la Axencia Galega de Innovación, con el apoyo de la Consellería de Economía, Emprego e Industria

OPERACIÓN COFINANCIADA POR LA UNIÓN EUROPEA
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020
OT1. Promover el desarrollo tecnológico, la innovación y una investigación de calidad
Una manera de hacer Europa.


Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria

Programa para el fortalecimiento de los centros de generación de conocimiento

“DESARROLLO DE NUEVAS METODOLOGÍAS DE ENSAYO AVANZADAS PARA LA VALIDACIÓN DE LOS VEHÍCULOS Y SUS COMPONENTES” (IN607E 2018/08)

Proyecto subvencionado por la Axencia Galega de Innovación, con el apoyo de la Consellería de Economía, Emprego e Industria

OPERACIÓN COFINANCIADA POR LA UNIÓN EUROPEA
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020
OT1. Promover el desarrollo tecnológico, la innovación y una investigación de calidad
Una manera de hacer Europa.


Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria

Programa para el fortalecimiento de los centros de generación de conocimiento

“NUEVOS RETOS DE PROTECCIÓN DE OCUPANTES EN CHOQUE FRONTAL THOR 50M” (IN607E 2018/10)

Proyecto subvencionado por la Axencia Galega de Innovación, con el apoyo de la Consellería de Economía, Emprego e Industria

OPERACIÓN COFINANCIADA POR LA UNIÓN EUROPEA
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020
OT1. Promover el desarrollo tecnológico, la innovación y una investigación de calidad
Una manera de hacer Europa.