Participación de CTAG e CTAG-IDIADA no Programa PRINCIPIA 2017 da Xunta de Galicia

CTAG e CTAG-IDIADA SAFETY TECHNOLOGY, S.L. reciben axudas para a contratación de persoal técnico para a realización de diferentes actividades de I+D+i no ámbito da industria de automoción. Dito persoal está cofinanciado pola Xunta de Galicia ao abeiro da Resolución da Axencia Galega de Innovación do 8 de xuño de 2017 (Programa Principia)

Exptes: 024-1N848C 2017/1873873 e 025-IN848C 2017/1873906

logos Xunta y Principia