Unión Europea

Igape, Xunta de Galicia e Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional do programa operativo Feder Galicia 2014-2020

Axudas do Igape Galicia Exporta Organismos Intermedios

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do Igape Galicia Exporta Organismos Intermedios. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa operativo Feder Galicia 2014-2020
Conseguir un tecido empresarial máis competitivo
Unha maneira de facer Europa


Xunta de Galicia, Unión Europea, INEGA, Xacobeo 2021, Galicia

Subvencións do Instituto Enerxético de Galicia a proxectos de Aforro e Eficiencia Enerxética nos sectores industria e servizos

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do INEGA, proxectos de Aforro e Eficiencia Enerxética nos sectores industria e servizos. O obxectivo principal destas axudas é fomentar o aforro e a eficiencia enerxética en empresas destes sectores. O resultado que se pretende é incentivar a transformación da actividade industrial en Galicia cara a unha Industria 4.0 que aumente a súa competitividade nun mercado global.

Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa operativo FEDER Galicia 2014-2020
Conseguir unha economía máis limpa e sostible
Unha maneira de facer Europa