Unión Europea

Igape, Xunta de Galicia e Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional do programa operativo Feder Galicia 2014-2020

Axudas do Igape Galicia Exporta Organismos Intermedios

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do Igape Galicia Exporta Organismos Intermedios. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa operativo Feder Galicia 2014-2020
Conseguir un tecido empresarial máis competitivo
Unha maneira de facer Europa


Xunta de Galicia, Unión Europea, INEGA, Xacobeo 2021, Galicia

Subvencións do Instituto Enerxético de Galicia a proxectos de Aforro e Eficiencia Enerxética nos sectores industria e servizos

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do INEGA, proxectos de Aforro e Eficiencia Enerxética nos sectores industria e servizos. O obxectivo principal destas axudas é fomentar o aforro e a eficiencia enerxética en empresas destes sectores. O resultado que se pretende é incentivar a transformación da actividade industrial en Galicia cara a unha Industria 4.0 que aumente a súa competitividade nun mercado global.

OPERACIÓN COFINANCIADA POR LA UNIÓN EUROPEA
Programa operativo FEDER Galicia 2014-2020
Conseguir unha economía máis limpa e sostible
Unha maneira de facer Europa


Xunta de Galicia Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, Unión Europea, GAIN, CTAG

Programa para el fortalecimiento de los centros de generación de conocimiento

“CENTRO DE DESARROLLO Y VALIDACIÓN PARA EL VEHÍCULO ELÉCTRICO” (IN607E 2020/02)

Proyecto subvencionado por la Axencia Galega de Innovación, con el apoyo de la Vicepresidencia segunda y la Consellería de Economía, Empresa e Innovación

OPERACIÓN COFINANCIADA POR LA UNIÓN EUROPEA
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020
OT1. Promover el desarrollo tecnológico, la innovación y una investigación de calidad
Una manera de hacer Europa.


Xunta de Galicia Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, Unión Europea, GAIN, CTAG

Programa para el fortalecimiento de los centros de generación de conocimiento

“INFRAESTRUCTURA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS APLICADAS A VEHÍCULO AUTÓNOMO Y CONECTADO” (IN607E 2020/01)

Proyecto subvencionado por la Axencia Galega de Innovación, con el apoyo de la Vicepresidencia segunda y la Consellería de Economía, Empresa e Innovación

OPERACIÓN COFINANCIADA POR LA UNIÓN EUROPEA
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020
OT1. Promover el desarrollo tecnológico, la innovación y una investigación de calidad
Una manera de hacer Europa.


Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria

Programa para el fortalecimiento de los centros de generación de conocimiento

“LABORATORIO DE PROCESOS DE FABRICACIÓN AVANZADOS – INDUSTRIA 4.0” (IN607E 2018/06)

Proyecto subvencionado por la Axencia Galega de Innovación, con el apoyo de la Consellería de Economía, Emprego e Industria

OPERACIÓN COFINANCIADA POR LA UNIÓN EUROPEA
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020
OT1. Promover el desarrollo tecnológico, la innovación y una investigación de calidad
Una manera de hacer Europa.


Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria

Programa para el fortalecimiento de los centros de generación de conocimiento

“INFRAESTRUCTURA PARA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE VEHÍCULOS AUTÓNOMOS Y CONECTADOS” (IN607E 2018/07)

Proyecto subvencionado por la Axencia Galega de Innovación, con el apoyo de la Consellería de Economía, Emprego e Industria

OPERACIÓN COFINANCIADA POR LA UNIÓN EUROPEA
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020
OT1. Promover el desarrollo tecnológico, la innovación y una investigación de calidad
Una manera de hacer Europa.


Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria

Programa para el fortalecimiento de los centros de generación de conocimiento

“DESARROLLO DE NUEVAS METODOLOGÍAS DE ENSAYO AVANZADAS PARA LA VALIDACIÓN DE LOS VEHÍCULOS Y SUS COMPONENTES” (IN607E 2018/08)

Proyecto subvencionado por la Axencia Galega de Innovación, con el apoyo de la Consellería de Economía, Emprego e Industria

OPERACIÓN COFINANCIADA POR LA UNIÓN EUROPEA
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020
OT1. Promover el desarrollo tecnológico, la innovación y una investigación de calidad
Una manera de hacer Europa.


Xunta de Galicia Consellería de Economía, Emprego e Industria

Programa para el fortalecimiento de los centros de generación de conocimiento

“NUEVOS RETOS DE PROTECCIÓN DE OCUPANTES EN CHOQUE FRONTAL THOR 50M” (IN607E 2018/10)

Proyecto subvencionado por la Axencia Galega de Innovación, con el apoyo de la Consellería de Economía, Emprego e Industria

OPERACIÓN COFINANCIADA POR LA UNIÓN EUROPEA
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020
OT1. Promover el desarrollo tecnológico, la innovación y una investigación de calidad
Una manera de hacer Europa.
CTAG ha obtenido financiación de la Agencia Estatal de Investigación

CTAG ha obtenido financiación de la Agencia Estatal de Investigación

CTAG ha obtenido financiación de la Agencia Estatal de Investigación, dentro del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 (convocatoria Europa Centros Tecnológicos 2020), para el desarrollo de las actuaciones recogidas en su Plan Horizon Europe, por un importe de 217.500,00 euros.

Ayuda ECT2020-000814 financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/PRTR